Poskytujeme komplexné riešenie v oblasti dezinfekcie vody

Dodávame zariadenia a technologické celky pre vodohospodárske prevádzky

Sme zmluvný partner Wallace & Tiernan Ecolab Engineering

 

Na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti vody využívame najmodernejšie technológie na báze:

K naším spokojným zákazníkom patria:

  • Vodárenské spoločnosti

  • Chlórnanu sodného

  • Chlóru

  • Chlórdioxidu

  • Ultrafialového žiarenia

  • Vodárenské spoločnosti

  • Priemyselné podniky

  • Aquaparky, plavárne a kúpaliská

  • Obce, družstvá

  • Množstvo malých zákazníkov po celom Slovensku

Budeme radi, ak sa k nim pridáte i Vy.