Kontakt

Kontaktujte nás:

 

Obchodné meno: Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.

Sídlo: Björnsonova 6, 811 05 Bratislava

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 769/B

IČO: 17 317 169
IČ DPH: SK2020295761

 

 

Ing. Vladimír Uváček

konateľ, riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 723 363

uvacek@sisba.sk

 

Ing. Anna Uváčková

konateľka, ekonómka spoločnosti

mobil: 0905 582 668

uvackova@sisba.sk

 

Ing. Juraj Hric

hlavný technik spoločnosti

mobil: 0905 580 188

hric@sisba.sk