O nás

Čomu sa venujeme?

Naša spoločnosť so sídlom Björnsonova 6, Bratislava sa problematike úpravy a dezinfekcie vody venuje od roku 1993.

Naši pracovníci majú prax z vodárenských podnikov postupne doplnenú o nenahraditeľné skúsenosti z množstva realizačných projektov vo vodohospodárskych prevádzkach po celom Slovensku.

Máme osvedčenia z Inšpektorátu bezpečnosti práce pre plynové zariadenia (chlór, chlórdioxid, oxid uhličitý) na tieto činnosti:

 

  • montáž
  • rekonštrukcie
  • opravy a údržbu
  • odborné prehliadky
  • odborné skúšky

Od začiatku spolupracujeme s nemeckou firmou Wallace Tiernan, ktorá má 100-ročnú tradíciu vývoja a výroby dávkovacích a meracích zariadení pre vodárenské prevádzky.

V rokoch 2006-2013 patrila firma pod koncern Siemens, od roku 2014 je začlenená do koncernu Evoqua.

Od roku 2013 sme rozšírili našu činnosť o priame zastúpenie firmy Ecolab Engineering, ktorá vyrába dávkovacie čerpadlá a kompletný sortiment príslušenstva.