Kontinuálne analyzátory

Kontinuálne analyzátory sú určené na kontinuálne meranie vybraných ukazovateľov vody priamo v prevádzkach.

Najčastejšie merané veličiny:

  • Voľný chlór (1,3,4,5,6)
  • Celkový chlór (2)
  • Chlórdioxid (3,4,5,6)
  • Ozón (3,4,5,6)
  • pH-hodnota (4,5,6,7)
  • Redox-potenciál (5,6,7)
  • Teplota (3,4,5,6,7)
  • Vodivosť (5,6)
  • Zákal

Depolox DMS

 

Pitná, technologická, bazénová voda.

Depolox DMSplus

 

Pitná, technologická, bazénová voda.

Depolox 4 SFC

 

Pitná a technologická voda.

Depolox 5 SFC

Pitná a technologická voda.

PCSplus

Bazénová voda.

Príslušenstvo k analyzátorom Depolox

Zákalomer

Pitná a technologická voda.