Prenosné analyzátory

Prenosné analyzátory sú určené na meranie vybraných ukazovateľov vody priamo v teréne.

Chlórkolorimeter

Najjednoduchšie určovanie chlóru vo vode.

Fotometer P15plus

Prenosný prístroj na meranie vybraných ukazovateľov vody.